Zwycięzcy FLORIANÓW 2017

Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów

 

Gala Florianów 2017; fot. Paweł Kazimierczuk

 

I Rozbudowa lokalnej infrastruktury

OSP Zielkowo, woj. warmińsko – mazurskie, Gmina Lubawa, powiat iławski

Inicjatywa: Obiekt codziennej rekreacji, wypoczynku i sportu w Zielkowie – projekt realizowany przez OSP z partnerami

OSP Grabowiec, woj. mazowieckie, Gmina Rzeczniów, powiat lipski

Inicjatywa: Remont i wyposażenie Remizy OSP w Grabowcu na potrzeby mieszkańców – projekt realizowany przez OSP samodzielnie

II Poprawa bezpieczeństwa

OSP w Miejscu Odrzańskim, woj. opolskie, Gmina Cisek, powiat kędzierzyńsko – kozielski

Inicjatywa: Akcja informacyjno-prewencyjna „NIE dla CZADU” – projekt realizowany przez OSP z partnerami

OSP Bogunice, woj. śląskie, Gmina Lyski, powiat rybnicki

Inicjatywa: Przycisk życia w Bogunicach – – projekt realizowany przez OSP samodzielnie

III Ochrona środowiska i ekologia

Nie przyznano nagrody

IV Poprawa estetyki przestrzeni publicznej

OSP w Bródkach, woj. wielkopolskie, Gmina Lwówek, powiat nowotomyski

Inicjatywa: Sadzawka św. Floriana czyli Bródki w akcji, będzie strefa rekreacji – projekt realizowany przez OSP z partnerami

OSP Goraj, woj. lubelskie, Gmina Goraj, powiat biłgorajski

Inicjatywa: Pamiętając o przeszłości, dbamy o przyszłość – projekt realizowany przez OSP samodzielnie

V Edukacja

OSP w Porębie, woj. małopolskie, Gmina Myślenice, powiat myślenicki

Inicjatywa: Klub Środowiskowy dla Dzieci i Młodzieży w Porębie – projekt realizowany przez OSP z partnerami

OSP Niegowonice, woj. śląskie, Gmina Łazy, powiat zawierciański

Inicjatywa: Ratownictwo po godzinach – bezpieczny pies, bezpieczny człowiek – projekt realizowany przez OSP samodzielnie

VI Rozwój sportu i rekreacji oraz turystyki

OSP Dymitrów Mały, woj. podkarpackie, Gmina Baranów Sandomierski, powiat tarnobrzeski

Inicjatywa: Z Wisłą za pan brat – projekt realizowany przez OSP z partnerami

OSP w Polesiu, woj. łódzkie, Gmina Łyszkowice, powiat łowicki

Inicjatywa: RUNNING OSP POLESIE – wielkie bieganie w małej wsi – projekt realizowany przez OSP samodzielnie

VII Kultura i tradycja

OSP w Lekowie, woj. mazowieckie, Gmina Regimin, powiat ciechanowski

Inicjatywa: Ocalić od zapomnienia – projekt realizowany przez OSP z partnerami

OSP Lubnia, woj. pomorskie, Gmina Brusy, powiat chojnicki

Inicjatywa: 300% normy – projekt realizowany przez OSP samodzielnie

VIII Aktywizowanie seniorów i współpraca pokoleń

OSP w Górkach Zagajnych, woj. kujawsko-pomorskie, Gmina Kcynia, powiat nakielski

Inicjatywa: Mało nas do pieczenia chleba – projekt realizowany przez OSP z partnerami

OSP Mrowino, woj. wielkopolskie, Gmina Rokietnica, powiat poznański

Inicjatywa – Aktywizowanie seniorów i współpraca pokoleń – projekt realizowany przez OSP samodzielnie

IX Integracja społeczna

OSP w Białym Kościele, woj. małopolskie, Gmina Wielka Wieś, powiat krakowski

Inicjatywa: Największym problemem dzieci powinny być niepoukładane zabawki…- projekt realizowany przez OSP z partnerami

OSP w Sułkowicach, woj. małopolskie, Gmina Iwanowice, powiat krakowski

Inicjatywa: Aktywne formy wypoczynku, biorące czynny udział w procesie rehabilitacji – projekt realizowany przez OSP samodzielnie

X Innowacje oraz integracja cyfrowa poprzez zwiększanie dostępności do Internetu i tworzenie bezpiecznego środowiska cyfrowego

OSP Rabiany, woj. mazowieckie, Gmina Korytnica , powiat węgrowski

Inicjatywa: Innowacyjna Straż Pożarna – projekt realizowany przez OSP z partnerami

XI Współpraca zagraniczna

OSP w Bielewie, woj. wielkopolskie, Gmina Krzywiń, powiat kościański

Inicjatywa: Zlot Zabytkowych Pojazdów Strażackich PYRO-CAR Bielewo 2016 – projekt realizowany przez OSP z partnerami

OSP w Głębowicach, woj. małopolskie, Gmina Osiek, powiat oświęcimski

Inicjatywa: Witamy w Polsce – 2016 – projekt realizowany przez OSP samodzielnie

XII Najbardziej zaangażowany społecznie pracodawca

Amica S.A. , woj. wielkopolskie

NOWAK „Okucia Meblowe” Sp. z o.o., woj. wielkopolskie

.