Formularze zgłoszeniowe do Konkursu

Aby zgłosić projekt do Konkursu FLORIANY 2023 należy:

wypełnić elektroniczny Formularz zgłoszeniowy

pobrać i wypełnić  Zgłoszenie-projektu-OSP-do-Konkursu-FLORIANY-2023

 

UWAGA! Zgłoszenia wydrukowane i podpisane przez upoważnione osoby  wraz z dokumentacją zdjęciową lub filmową (na płycie CD lub pendrive) należy przesłać na adres: Miesięcznik „Strażak”, ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa z dopiskiem: „FLORIANY” do 30 czerwca 2023 roku. Liczy się data stempla pocztowego lub nadania przesyłki. Zgłoszenia bez dokumentacji zdjęciowej lub filmowej nie będą oceniane przez Kapitułę Konkursową.