Formularze zgłoszeniowe do Konkursu

Aby zgłosić projekt do Konkursu FLORIANY 2020 należy:

wypełnić elektroniczny Formularz zgłoszeniowy

pobrać i wypełnić  Zgłoszenie projektu OSP do Konkursu FLORIANY 2020

Aby zgłosić najbardziej społecznie zaangażowanego pracodawcę należy:

wypełnić elektroniczny Formularz zgłoszeniowy

pobrać i wypełnić Zgłoszenie pracodawcy do Konkursu FLORIANY 2020

 

UWAGA! Zgłoszenia (projektów i pracodawców) wydrukowane i podpisane przez upoważnione osoby  wraz z dokumentacją zdjęciową lub filmową (na płycie CD lub pendrive) należy przesłać na adres: Miesięcznik „Strażak”, ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa z dopiskiem: „FLORIANY” do 15 marca 2020 roku. Liczy się data stempla pocztowego lub nadania przesyłki. Zgłoszenia bez dokumentacji zdjęciowej lub filmowej nie będą oceniane przez Kapitułę Konkursową.