Formularz zgłoszeniowy do Konkursu

Należy wypełnić poniższy elektroniczny formularz zgłoszeniowy.
Po wypełnieniu formularza i kliknięciu w przycisk „PRZEŚLIJ” (SUBMIT), zgłoszenie zostanie zarejestrowane oraz przesłane na adres e-mail podany przez wypełniającego na początku formularza.

Formularz zgłoszeniowy

UWAGA! Wydrukowany i podpisany przez upoważnione osoby formularz wraz z dokumentacją konkursową należy przesłać na adres: Miesięcznik „Strażak”, ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa z dopiskiem: „FLORIANY” do 15 marca 2019 roku.