FLORIANY 2017 – Kategoria XI

Współpraca zagraniczna – 2 nagrody ex aequo

Ochotnicza Straż Pożarna w Bielewie

Gmina Krzywiń, powiat kościański, województwo wielkopolskie

Inicjatywa: Zlot Zabytkowych Pojazdów Strażackich PYRO-CAR Bielewo 2016

Projekt realizowany przez OSP z partnerami: Gmina Krzywiń, Koło Gospodyń Wiejskich w Bielewie

Czas realizacji: 11.03.2016 – 04.09.2016

Finansowanie: środki Gniny Krzywin i OSP Bielewo. Wkład niefinansowy: społeczne zaangażowanie OSP Bielewo i jednostek zaprzyjaźnionych, wsparcie Koła Gospodyń Wiejskich w Bielewie i lokalnych firm

Opis inicjatywy:

Międzynarodowy Zlot zorganizowano w celu integracji strażaków OSP działających na terenie gminy Krzywiń, szczególnie z jednostek typu „M”, które straciły dawne znaczenie a posiadają piękna historię, i pokazanie w działaniu starych sikawek i samochodów. Przy tej okazji promowano także lokalne potrawy, dlatego nazwą zlotu nawiązano do skojarzeń „strażackich”: car-pojazd, pyro – ogień w j. greckim, a w gwarze wielkopolskiej „ziemniaki”. Zlot, w którym uczestniczyły zaprzyjaźnione drużyny strażaków z Czech i Słowacji, uatrakcyjniony występami Dziecięcej Drużyny Pożarniczej OSP Bielewo, strażackiej orkiestry dętej i zespołu wokalnego Semplicze, pokazem pracy rzeźbiarza, wystawą pojazdów motorowych, pokazami jazdy na motocyklach żużlowych, stał się miejscem integracji bardzo wielu środowisk: kilku pokoleń strażaków, mieszkańców wsi i sąsiednich miejscowości.

PYRO-CAR w Bielewie jest odpowiedzią na lokalne potrzeby integracji strażaków z gminy Krzywiń, integracji mieszkańców Bielewa, kultywowanie strażackich tradycji i otwieranie się na współpracę zagraniczną, a poprzez to wzbogaca ofertę i poszerza pola działalności małych jednostek OSP.

W przygotowania i przebieg imprezy zaangażowani byli prawie wszyscy mieszkańcy wsi – zaczynając od najmłodszych, a kończąc na weteranach. Impreza zgromadziła liczną publiczność i media. Była doskonałą też promocją wsi Bielewo i gminy Krzywiń.

Efekty:

Zlot umożliwił pokazanie dawnego dorobku jednostek OSP typu „M”, pobudził ich do aktywności i wskazał możliwości pracy z dziećmi, seniorami oraz współpracy z podobnymi jednostkami straży z zagranicy. W Zlocie uczestniczyło 17 OSP z gminy Krzywiń, kilka zaprzyjaźnionych OSP z powiatu kościańskiego i gostyńskiego, 2 drużyny z zagranicy i około 1 000 widzów, a stoisko z potrawami z „pyr” było wręcz oblegane. PYR-CAR zintegrował mieszkańców i wypromował wieś. Impreza odbiła się dużym echem w okolicy. Organizatorzy spodziewają się tłumów widzów na kolejnym Zlocie w 2017r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Głębowicach

Gmina Osiek, powiat oświęcimski, województwo małopolskie

Inicjatywa: Witamy w Polsce – 2016

Projekt realizowany przez OSP samodzielnie

Czas realizacji: 20.08.2016 – 27.08.2016

Finansowanie: dotacje Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży, Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, Gminy Osiek, wsparcie finansowe ABS Bank Spółdzielczy, środki własne OSP, osób prywatnych i sponsorów. Wkład niefinansowy: wolontariat, praca społeczna OSP w Głębowicach, Państwowe Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, Restauracja „Tarniówka”, Dyrektor Zespołu Szkół w Rzykach

Opis inicjatywy:

Celem spotkania Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Polski i Niemiec jest wzmocnienie przyjaznych relacji pomiędzy młodzieżą – dążenie do długotrwałego partnerstwa pomiędzy MDP Głębowice i JF /Glienicke-Nordbahn, dalszy rozwój umiejętności społecznych i indywidualnych, promowanie relacji między kulturowych, poznawanie zwyczajów, a także wymiana doświadczeń w pracy z młodzieżą, wdrażanie odpowiedzialności za zachowanie indywidualne i grupowe partnerów. Ta współpraca zbliża i łączy również członków starszych OSP, w szczególności wychowawców i opiekunów z obydwu krajów. W ramach międzynarodowego spotkania MDP, młodzież poznaje historię, kulturę, tradycje kraju partnera. Organizowane są różnorodne zajęcia z animacji językowych, sportowo-pożarnicze, nauka gotowania, wycieczki krajoznawcze, zajęcia z pierwszej pomocy.

Efekty:

Główny efekt spotkania to dalsza integracja oraz współpraca pomiędzy młodzieżą i opiekunami z Polski i Niemiec, zacieśnienie współpracy i wymiana doświadczeń wśród ratowników, a przede wszystkim rozwój młodzieży i nawiązywanie przyjaźni z rówieśnikami z Niemiec – większość młodzieży kontynuuje kontaktowanie się przy pomocy komunikatorów internetowych. Uczestnicy chętnie udzielali się we wszystkich punktach programu i wyrazili chęć uczestnictwa w wymianie w kolejnym roku.