FLORIANY 2017 – Kategoria VII

Kultura i tradycja – 2 nagrody ex aequo

Ochotnicza Straż Pożarna w Lekowie

Gmina Regimin, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie

Inicjatywa: Ocalić od zapomnienia

Projekt realizowany przez OSP z partnerami: Urząd Gminy w Regiminie, Fundacja „Lilium” powołana na rzecz rozwoju Gminy Regimin, firma ROL-SPAW Andrzej Smoleński

Czas realizacji: 01.01.2015 – 31.12.2016

Finansowanie: środki Urzędu Gminy w Regiminie, wpłaty od darczyńców, zbiórki pieniędzy organizowane przy cmentarzu parafialnym. Wkład niefinansowy: zaangażowanie społeczne druhów OSP

Opis inicjatywy:

Celem projektu była konserwacja zabytkowych nagrobków znajdujących się na cmentarzu parafialnym w Lekowie, które wyróżniają się kunsztem artystycznym i są „świadkami historii”. Celem było również budowanie świadomości historycznej mieszkańców Gminy Regimin i parafii lekowskiej m. in. za pomocą odtworzenia losów osób spoczywających w tych mogiłach.

Projekt powstał w odpowiedzi na potrzebę ochrony dziedzictwa kulturowego Małej Ojczyzny, którego elementem są zabytkowe groby – zniszczone głównie wskutek działania sił natury. W wymagających konserwacji mogiłach lekowskich spoczywają społecznicy, powstańcy styczniowi, żołnierze walczący na frontach II wojny światowej, a także rodziny wybitnych postaci, które zapisały się w dziejach Polski. Groby są często jedynymi materialnymi śladami po ludziach, którzy zasługują na upamiętnienie i dlatego należało ocalić je od zapomnienia.

Działania polegały na przeprowadzeniu akcji informacyjnej i stworzeniu strony internetowej, przygotowaniu ulotek oraz pozyskiwaniu funduszy ze zbiórek pieniężnych. Ostatnim etapem realizacji projektu było wydanie przez Urząd Gminy w Regiminie książki „Ocalić od zapomnienia. Cmentarz w Lekowie”.

Efekty:

Efektem projektu jest renowacja trzech nagrobków i pozyskanie środków na sfinansowanie konserwacji kolejnych grobów. Dzięki projektowi mieszkańcy Gminy Regimin i Parafii Lekowo mogli zapoznać się z życiorysami osób pochowanych na miejscowym cmentarzu. Stało się to możliwe dzięki wydaniu książki „Ocalić od zapomnienia. Cmentarz w Lekowie”. Ponadto, zwiększyła się świadomość historyczna, a także wrażliwość na potrzebę dbania o zabytkowe obiekty. Dodatkowo, bogata historia własnej okolicy staje się powodem do dumy.

Ochotnicza Straż Pożarna Lubnia

Gmina Brusy, powiat chojnicki, województwo pomorskie

Inicjatywa: 300% normy

Projekt realizowany przez OSP samodzielnie

Czas realizacji: wrzesień 2016

Finansowanie: środki prywatne realizatorów projektu. Wkład niefinansowy: praca społeczna OSP

Opis inicjatywy:

Myślą przewodnią inicjatywy było pokazanie młodym pokoleniom realiów życia w czasach PRL-u, uświadomienie im, na przykładzie maszyn rolniczych i metod pracy, ewolucji technologicznej jaka się dokonała na przestrzeni lat. Jednocześnie była to doskonała okazja, by zachęcić młodych mieszkańców do zgłębiania historii rejonu.

Beneficjentami inicjatywy są przede wszystkim dzieci i młodzież, ale także cała lokalna społeczność.

Efekty:

Dzięki podjętym działaniom stworzono całej lokalnej społeczności okazję do przypomnienia i wyjaśnienia na przykładzie maszyn rolniczych na czym polega kontrast między dzisiejszą technologią a pracą na roli w tamtym czasie. Starsi mieszkańcy z emocjami wspominali dawne lata i swoją ciężką pracę – ożywiając wspomnienia pokazywali jak niegdyś wiązano słomę i chętnie snuli opowieści o tym „jak to było za tamtych czasów”, natomiast młodzi – zapoznali się z dotąd nieznanymi im mechanizmami pracy gospodarczej. Inicjatywa, przeprowadzona podczas dorocznych dożynek (w 2016r. w gminie Brusy odbyły się dożynki wojewódzkie) dodatkowo sprzyjała integracji pokoleń przy wspólnej zabawie.