FLORIANY 2017 – Kategoria VI

Rozwój sportu i rekreacji oraz turystyki – 2 nagrody ex aequo

Ochotnicza Straż Pożarna Dymitrów Mały

Gmina Baranów Sandomierski, powiat tarnobrzeski, województwo podkarpackie

Inicjatywa: Z Wisłą za pan brat

Projekt realizowany przez OSP z partnerami: Fundacja Fundusz Lokalny SMK

Czas realizacji: 01.05.2016 – 30.09.2016

Finansowanie: Środki OSP, dotacja FIO- PIL

Opis inicjatywy:

Celem inicjatywy było pokazanie walorów rekreacyjnych Wisły i przygotowanie grupy młodzieży, młodych druhów – strażaków do 5-cio dniowego rejsu Wisłą 2 łodziami na odcinku Baranów Sandomierski-Warszawa a także realizacja na kanwie tego działania programu edukacyjnego kształtującego wartościowe postawy społeczne i koleżeńskie oraz dające wiedzę praktyczną związaną z umiejętnościami pływania w rzece, umiejętności odczytywania nurtu rzeki i przeszkód pod wodą tzw. przykos, ruchu piasku, wysp a w aspekcie przyrodniczym – obserwowanie różnych gatunków ptaków. Wyprawa umożliwiła uczestnikom poznanie miejsc historycznych i miejscowości związanych z rzeką, poznanie zmiennych walorów geograficznych i przyrodniczo-ornitologicznych oraz zaobserwowanie wypływu rzeki na postępującą erozję brzegów wiślanych.

Wisła często kojarzy się z zagrożeniem powodziowym i organizatorzy inicjatywy chcieli pokazać dobre strony rzeki, zachęcić do podejmowania przedsięwzięć związanych z Wisłą, poznawania środowiska i ekologii, nowych miejsc, rozwijania pasji wodniackich i wszelkiej rekreacji nad wodą. Działania w projekcie polegały na czynnościach tj.: treningi, spotkanie z ratownikiem wodnym, warsztat umiejętności praktycznych z doświadczonymi sternikami, pozyskanie partnerów, wsparcia finansowego i wkładu rzeczowego, pozyskanie partnerów medialnych i stworzenie bloga projektu. Zakończeniem spływu była impreza otwarta z premierowym pokazem filmu ze spływu i panel dyskusyjny.

Inicjatywę zrealizowali członkowie OSP we współpracy z Zespołem Szkół w Nowej Dębie i Zbydniowie, Zakładem Szkutniczym w Basoni, TV Rzeszów, Radio Leliwa, WOPR i przy wsparciu: wolontariuszy, partnerów (PZW Zaleszany, Gościniec Koćmierzów, prywatnego przedsiębiorcy), Gmin Zaleszany, Gorzyce, Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Fundacji Rok Rzeki Wisły z Warszawy.

Efekty:

Inicjatywa dotyczyła popularyzacji wykorzystania zasobów związanych z Wisłą w kontekście wypoczynku, rekreacji oraz na rzecz zrównoważonego rozwoju i poszanowania tego cennego zasobu natury. Grupa wolontariuszy i młodzież uczestnicząca w projekcie podjęła się działań promujących ten zasób i ukazała praktyczną możliwość jego wykorzystania na rzecz rekreacji i wypoczynku mieszkańców Podkarpacia, poprzez przygotowanie, organizację spływu Wisłą i promocję walorów tej inicjatywy. W efekcie powstało solidne partnerstwo na rzecz realizacji przedsięwzięcia. W spływie uczestniczyło blisko 50 osób, a dzięki inicjatywie rozpowszechniono atuty i zasoby Wisły, pokazano jej szlak jako alternatywę do wypoczynku i rekreacji. Informacje ze spływu zostały upowszechnione wielotorowo w mediach lokalnych, regionalnych i w TV ogólnopolskiej. Sukcesem inicjatywy jest także zaplanowanie kolejnego spływu „3 Korony: Kraków – Sandomierz – Warszawa” z deklaracją włączenia się jeszcze większej ilości partnerów.

Ochotnicza Straż Pożarna w Polesiu

Gmina Łyszkowice, powiat łowicki , województwo łódzkie

Inicjatywa: RUNNING OSP POLESIE – wielkie bieganie w małej wsi

Projekt realizowany przez OSP samodzielnie

Czas realizacji: kwiecień – grudzień 2016

Finansowanie: prywatni sponsorzy oraz składki biegaczy, strażaków OSP i radnych gminy, GOKiS Łyszkowice. Wkład niefinansowy: praca społeczna OSP, sponsoring pucharów i nagród

Opis inicjatywy:

Celem inicjatywy było zaszczepienie wśród lokalnej społeczności nawyków aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez bieganie, integracja mieszkańców poprzez wspólne treningi, wyjazdy czy spotkania okolicznościowe jak wigilia czy zakończenie sezonu oraz aktywizowanie fizyczne ludzi w każdym wieku. W ramach promowania aktywnego fizycznie stylu życia, w klubie biegacza Running OSP Polesie utworzono 3 grupy zaawansowania w sekcji biegania, powołano sekcję Walking OSP Polesie, zorganizowano zawody biegowe na 5 km i walking na 3 km oraz imprezę „Biegamy Polesie 2016”.

Projekt „Running OSP Polesie” był odpowiedzią na brak jakichkolwiek form możliwości wspólnego spędzania czasu w Polesiu, gdzie jedynym budynkiem użyteczności publicznej jest remiza OSP. Bieganie i nordic walking są sportami nie wymagającymi posiadania niczego poza ścieżkami do biegania i miejscem do przebrania. Pomysł utworzenia klubu przypadł do gustu mieszkańcom Polesia i okolicznych miejscowości, którzy odczuwali potrzebę wspólnych spotkań, rozmów, chęci działania dla osiągnięcia jakiegoś celu. Klub i wspólne treningi wpłynęły na integrację społeczną. Formą scementowania tych więzi było zorganizowanie otwartej dla wszystkich imprezy sportowo-rekreacyjnej „Biegamy Polesie 2016”.

W realizację inicjatywy zaangażowani byli przede wszystkim członkowie OSP Polesie, aktywnie wspierani przez mieszkańców wsi.

Efekty:

Najważniejszym efektem projektu „Running OSP Polesie” jest zdrowszy tryb życia mieszkańców poprzez uprawianie sportu – seniorzy w mniejszym stopniu narzekają na nadciśnienie, młodzież spędza więcej czasu na bieganiu niż przez telewizorem. Idea powołania do życia sekcji biegowej Running OSP Polesie spotkała się z ogromnym zainteresowaniem i dziś zrzesza 60 osób, a treningi odbywają się kilka razy w tygodniu. Członkowie klubu uczestniczyli już w Półmaratonie Łowickim i Skierniewickim, warszawskich biegach na 10 km, a pierwsza w historii gminy całodniowa impreza biegowo-rekreacyjna „Biegamy Polesie 2016” przyciągnęła 220 zawodników, wśród których najmłodsi mieli po 4 lata. W czerwcu 2017r. odbędzie się kolejna impreza sportowa „Biegamy Polesie 2017”. Działalność klubu dodatkowo sprzyja integracji społeczeństwa i jednocześnie odsłania otwartość OSP na nowe pomysły oraz entuzjazm w ich realizowaniu.