FLORIANY 2017 – Kategoria VIII

Aktywizowanie seniorów i współpraca pokoleń – 2 nagrody ex aequo

Ochotnicza Straż Pożarna w Górkach Zagajnych

Gmina Kcynia, powiat nakielski , województwo kujawsko-pomorskie

Inicjatywa: Mało nas do pieczenia chleba

Projekt realizowany przez OSP z partnerami: Kujawsko Pomorskie Stowarzyszenie Kobiet koło Górki Zagajne,

Czas realizacji: 01.04.2016 – 31.10.2016

Finansowanie: dotacja Powiatu Nakielskiego w ramach konkursu „Kultura i tradycja”, środki OSP. Wkład niefinansowy: wkład rzeczowy i praca społeczna

Opis inicjatywy:

Inicjatywa polegała na stworzeniu kącika kulinarnego i budowie pieca chlebowego będących okazją do stworzenia unikalnego w powiecie nakielskim miejsca nawiązującego do tradycji wspólnego wypiekania chleba, zorganizowania miejsca spotkań społeczności, integracji pokoleń poprzez wspólną pracę przy realizacji projektu. Inspiracją do realizacji przedsięwzięcia był przede wszystkim brak świadomości o lokalnej kulturze i tradycji oraz chęć stworzenia we wsi wyjątkowego miejsca – unikalnego na terenie powiatu i jednocześnie zwiększającego atrakcyjność organizowanych pikników i festynów.

W ramach inicjatywy zrealizowano działania promocyjne na terenie wsi, w Internecie i lokalnej prasie, przygotowano teren i zbudowano piec, zasiano trawę, teren ogrodzono, zasadzono rośliny. Następnie przeprowadzono warsztaty z zakresu teoretycznego i praktycznego pieczenia chleba dla dzieci, młodzieży i dla dorosłych, zorganizowano Święto Chleba.

Inicjatywa została zrealizowana dzięki zaangażowaniu OSP, Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Kobiet i mieszkańców wsi przy partnerskim wsparciu Starostwa Powiatowego w Nakle Nad Notecią, Gminy Kcynia, Zespołu Szkół im. Marka Uleryka w Dziewierzewie, szkoły podstawowej w Gorzycach i Parafi Św Jakuba Apostoła w Dziewierzewie.

Efekty:

Efektem inicjatywy jest przywrócenie estetycznego wyglądu przestrzeni w centrum wsi, zwiększenie atrakcyjności wsi poprzez budowę unikalnego pieca do wypieku chleba i stworzenie nowego miejsca spotkań wspólnoty. Natomiast przeprowadzone warsztaty i Święto Chleba wzbogaciły wiedzę mieszkańców z zakresu ludowej tradycji i znaczenia chleba. Projekt przyczynił się do integracji pokoleń i powrotu do tradycji wspólnego świętowania. Praca przy projekcie rozbudziła aktywność mieszkańców do wspólnych działań, a kącik kulinarny stał się nieodłącznym elementem infrastruktury wykorzystywanym przy organizacji biesiad i festynów organizowanych przez OSP oraz Panie z Kujawsko Pomorskiego Stowarzyszenia Kobiet.

Beneficjentami inicjatywy byli mieszkańcy wsi oraz osoby przyjeżdżające z okolic, dzieci ze szkól dla, których przeprowadzane będą warsztaty, Gminny Ośrodek Kultury w Kcyni.

Ochotnicza Straż Pożarna Mrowino

Gmina Rokietnica, powiat poznański , województwo wielkopolskie

Inicjatywa – Aktywizowanie seniorów i współpraca pokoleń

Projekt realizowany przez OSP samodzielnie

Czas realizacji: od 2015r.

Finansowanie: środki własne OSP. Wkład niefinansowy: praca społeczna strażaków OSP

Opis inicjatywy:

Celem inicjatywy jest uświadamianie seniorów o niebezpiecznych zdarzeniach, z którymi mogą mieć styczność w życiu codziennym i w jaki sposób im zapobiegać. Edukacja dotyczy przede wszystkim zatruć czadem i ratującej życie roli czujników w pomieszczeniach mieszkalnych, zasad bezpieczeństwa palenia drewnem w kominkach i kotłowniach centralnego ogrzewania oraz udzielania pierwszej pomocy.

Inicjatywa jest reakcją na nadal małą wiedzę społeczeństwa o czadzie i zagrożeniu, które niesie. Jest odpowiedzią na stałą potrzebę uświadamiania zwłaszcza osób w starszym wieku o konieczności przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa a także przełamywanie lęku przed udzielaniem pierwszej pomocy. Spotkania z seniorami są również formą ich aktywizowania, wypełnienia ich czasu – zwłaszcza w przypadku osób samotnych, okazją do rozmów i społecznej integracji.

Projekt realizowany jest nakładem własnym OSP.

Efekty:

W wyniku prowadzonych działań zwiększa się świadomość seniorów w zakresie codziennego bezpieczeństwa – umiejętnego korzystania z pieców, sprzętu AGD oraz umiejętności w alarmowaniu służb ratunkowych. Seniorzy otrzymują także realną pomoc ze strony OSP w zakupie i instalacji czujników czadu, w zakresie prawidłowego korzystania z kominków i pieców. Zwiększa się ich odwaga do udzielania pierwszej pomocy.