Konkurs

I. Cel konkursu

FLORIANY – Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów poświęcony jest rozwojowi, edukacji i integracji środowisk lokalnych. Głównym przesłaniem i celem Konkursu jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz: szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integracji i przeciwdziałania wykluczeniu, wspierania rozwoju i aktywizacji lokalnych środowisk.

Celem Konkursu jest również:

  • promowanie dobrej współpracy samorządów z ochotniczymi strażami pożarnymi realizowanej poprzez inicjatywy podejmowane na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa i poprawy jakości życia lokalnych środowisk,
  • nagradzanie najlepszych projektów zrealizowanych z udziałem ochotniczych straży pożarnych i samorządów oraz innych lokalnych środowisk, organizacji i instytucji,
  • propagowanie działalności na rzecz społeczeństwa i innowacyjnych rozwiązań w szerokim znaczeniu (patrz: Kategorie konkursowe),
  • promocja najaktywniejszych ochotniczych straży pożarnych, sprawnie działających samorządów i środowisk lokalnych.

II. Komu dedykowany jest konkurs

FLORIANY – Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów adresowany jest głównie do ochotniczych straży pożarnych, które wspólnie z samorządami, lokalnymi środowiskami, organizacjami, firmami i instytucjami realizują przedsięwzięcia oraz projekty służące mieszkańcom małych i większych miejscowości.

III. Kategorie konkursowe

Konkurs obejmuje przedsięwzięcia oraz projekty dotyczące takich obszarów jak:

I. Infrastruktura
II. Bezpieczeństwo
III. Ochrona środowiska i ekologia
IV. Estetyka przestrzeni publicznej,
V. Edukacja
VI. Sport, rekreacja i turystyka
VII. Kultura i tradycja
VII. Aktywizowanie seniorów, współpraca pokoleń i integracja społeczna
IX. Innowacje oraz integracja cyfrowa
X. Współpraca zagraniczna
XI. Najbardziej zaangażowany społecznie pracodawca.
XII. Specjalna – Program Edukacyjny WOŚP „Ratujemy i Uczymy Ratować”

W kategorii „XII Najbardziej społecznie zaangażowany pracodawca” nagradzamy osoby zgłaszane przez OSP. Są to pracodawcy, którzy angażują się społecznie i wspierają inicjatywy realizowane przez strażaków.