FLORIANY 2017 – Kategoria III

Ochrona środowiska i ekologia – Nie przyznano nagrody.