FLORIANY 2017 – Kategoria IX

Integracja społeczna – 2 nagrody ex aequo

Ochotnicza Straż Pożarna w Białym Kościele

Gmina Wielka Wieś, powiat krakowski , województwo małopolskie

Inicjatywa: Największym problemem dzieci powinny być niepoukładane zabawki…

Projekt realizowany przez OSP z partnerami

Czas realizacji: 01.05.2016 – 14.12.2016

Finansowanie: środki własne OSP, darowizny, zbiórki pieniężne. Wkład niefinansowy: zaangażowanie społeczne OSP

Opis inicjatywy:

Ktoś kiedyś powiedział, że największym problemem dzieci powinny być niepoukładane zabawki… Niestety często choroba i ból nie pozwalają im nawet na zabawę. Wiedzą o tym doskonale rodzice, którym przyszło zmierzyć się z poważną chorobą syna czy córki, a także pracownicy oddziałów dziecięcych w szpitalach, gdzie sale niestety nie są puste. Przekonali się o tym również druhowie OSP w Białym Kościele, którzy od kilku lat, z okazji Dnia Dziecka oraz Św. Mikołaja, odwiedzają małych pacjentów na Oddziale Neurochirurgii Dziecięcego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie – Prokocimiu.

Podczas wizyt strażaków, chore dzieci zostają obdarowane uśmiechem i życzliwością a także zabawkami. Wizyty strażaków pomagają im zagospodarować czas spędzany w szpitalu i chociaż przez chwilę zapomnieć o chorobie.

Efekty:

W ramach inicjatywy, OSP wyposaża Oddział Neurochirurgii Dziecięcego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w pulsoksymetry lub inny niezbędny sprzęt. Odwiedziny pokazują jak bardzo dzieci czekają na te spotkania i jak bardzo się z nich cieszą. Inicjatywa ma też drugi wymiar – społeczny, ponieważ wspólna praca i zaangażowanie całej wspólnoty na rzecz chorych dzieci, budują i wzmacniają więzi rodzinne oraz społeczne. Najlepszym potwierdzeniem potrzeby prowadzonej inicjatywy jest uśmiech na twarzach chorych dzieci i ich rodziców oraz słowo „Dziękuję”.

Ochotnicza Straż Pożarna w OSP w Sułkowicach

Gmina Iwanowice, powiat krakowski , województwo małopolskie

Inicjatywa: Aktywne formy wypoczynku, biorące czynny udział w procesie rehabilitacji

Projekt realizowany przez OSP samodzielnie

Czas realizacji: październik 2015 – maj 2016

Finansowanie: środki OSP oraz od mieszkańców gminy

Opis inicjatywy:

Celem projektu była aktywizacja oraz integracja osób niepełnosprawnych wzrokowo z osobami sprawnymi poprzez przeprowadzenie cyklu spotkań kulturalno-rozrywkowych, podczas których poruszano tematy związane z bezpieczeństwem i służbą OSP. Założeniem inicjatywy było też wypełnienie potrzeby wsparcia osób, które z powodu ułomności czują się niedowartościowane, a z drugiej strony – wsparcia osób zdrowych czujących się nieswojo w towarzystwie osób niepełnosprawnych.

Efekty:

Projekt potwierdził potrzebę organizowania zajęć integrujących osoby niepełnosprawne z całą społecznością. Niepełnosprawni aktywnie uczestniczyli w zajęciach i warsztatach, a pełnosprawni mieszkańcy czuli się potrzebni drugiej stronie. Beneficjentem inicjatywy był Związek Niewidomych – Okręg Małopolski, Koło Powiatowe w Olkuszu. Istotnym efektem była również wynikająca z projektu integracja społeczności jest wspólnym dobrem i korzyścią.