Aktualności

 • 

Do rozstrzygnięcia I. edycji Konkursu FLORIANY pozostało zaledwie kilka dni. Uroczysta Gala Finałowa odbędzie się 4 maja 2017r. Tego właśnie dnia zostaną wyłonieni oraz nagrodzeni zwycięzcy, których prospołeczne inicjatywy zostały najlepiej ocenione. Konkurs cieszy się ogromnym zainteresowaniem – wpłynęło aż 375 zgłoszeń z całej Polski. O prestiżowe statuetki FLORIANÓW walczą nominowani w 12 kategoriach czyli 54 prospołeczne inicjatywy oraz trzech najlepszych pracodawców

 • 

375 zgłoszeń. 57 nominacji do zwycięskich FLORIANÓW. Drugi etap Konkursu został zakończony werdyktem Kapituły, która wyłoniła elitarną grupę nominowanych inicjatyw i pracodawców. Finalnie do Konkursu zgłoszono aż 375 inicjatyw z całej Polski we wszystkich kategoriach. Ze względu na uchybienia formalne do dalszej oceny nie zakwalifikowało się 126 zgłoszeń. Kapituła przeanalizowała i oceniła 249 zgłoszeń, spośród których nominowała do nagrody „FLORIANY 2017” 54 inicjatywy

 • 

Oryginalne statuetki FLORIANY 2017 zaprojektowane specjalnie na nasz Konkurs czekają na zwycięzców. Otrzymają je autorzy i wykonawcy najlepszych, najciekawszych inicjatyw propospołecznych zgłoszonych do Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów.   Formularze konkursowe można przesyłać do 28 lutego 2017 r.   Zostało jeszcze kilka dni… Wciąż jeszcze jest szansa, by wziąć udział w pierwszej edycji Konkursu FLORIANY powołanego dla uhonorowania

 • 

Ochotnicze Straże Pożarne ze swej natury są ruchem społecznym, którym narodził się w odległych czasach z potrzeby i chęci niesienia pomocy sąsiadom oraz całej wspólnocie przede wszystkim  w przypadkach pożarów, które dewastowały całe osady i wsie. OSP dziś to wykwalifikowana, profesjonalnie wyposażona oraz nieustannie doskonaląca swoje kwalifikacje potężna rzesza kadry ratowniczej aktywnie uczestniczącej w życiu społecznym rodzimej społeczności. Warto uświadomić sobie jak długą

 • 

Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych zazwyczaj kojarzy się z gaszeniem pożarów i akcjami ratowniczymi, a jest to również potężna siła społeczna – rzesza ludzi dobrej woli, którzy w wolnym czasie angażują się w inicjatywy na rzecz rozwoju i aktywizacji lokalnych społeczności. Strażacy ochotnicy działają praktycznie w każdej sferze życia swojej „lokalnej ojczyzny”, czego potwierdzeniem są kategorie wyodrębnione w Konkursie FLORIANY. Kategorie, w ramach których można zgłaszać

 • 

„(…) strażacy ochotnicy w swoich lokalnych środowiskach są liderami, przywódcami. Dlatego to oni głównie podejmują społeczne inicjatywy i je realizują. Nauczyli się korzystać ze środków publicznych, unijnych, z projektów, piszą wnioski i zdobywają finanse na realizację wielu ciekawych przedsięwzięć dla młodzieży, dorosłych i osób starszych, (…).” Warto pokazać takie działania w naszym Konkursie. Właśnie w tym celu powołany jest Konkurs FLORIANY – chcemy nagradzać i promować

 • 

„Ogromny obszar aktywności OSP realizujących bardzo pożyteczne i potrzebne przedsięwzięcia dla mieszkańców swoich miejscowości nie był w taki sposób doceniany. Dlatego ta inicjatywa, by podziękować najbardziej aktywnym społecznie ochotniczym strażom pożarnym i pokazać je jako wzór do naśladowania, znakomicie wpisuje się w potrzebę promowania takiej działalności ochotników. ” – powiedział gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz,  członek w Kapituły Konkursu FLORIANY, w którym nagradzać będziemy najlepsze inicjatywy

 • 

„Strażacy często podejmują inicjatywy mające na celu dobro drugiego człowieka i całych społeczności, nie oglądając się na korzyści materialne. Traktują to w kategoriach rozwoju i tworzenia nowych ciekawych możliwości życiowych.” Czekamy na Wasze prospołeczne inicjatywy. Pokażcie jak one wpłynęły na życie waszej gminy.   PROMOWANIE I NAGRADZANIE NAJCIEKAWSZYCH INICJATYW –  rozmowa z przewodniczącym Kapituły Konkursu FLORIANY Waldemarem Pawlakiem, prezesem Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży

 • 

„Polska będzie taka, jacy będziemy w gminach – w naszych małych miasteczkach i wsiach. Polska nie buduje się od Warszawy. Stolica jest odzwierciedleniem tego, kim jesteśmy w gminach.” Jaka jest Wasza gmina? Jak się zmienia? Zapraszamy Was i Wasze prospołeczne projekty do naszego Konkursu. Pokażcie jak rozwija się Wasza miejscowość dzięki różnym inicjatywom.   Człowiek powinien „potykać się” o kulturę – rozmowa

 • 

Czesław Lang – wicemistrz olimpijski, dwukrotny medalista szosowych mistrzostw świata, przyjął zaproszenie do Kapituły Konkursu i wraz z innymi jurorami będzie oceniał nadesłane projekty. Obecność animatora polskiego kolarstwa, organizatora Tour de Pologne UCI World Tour, Skandia Maraton Lang Team oraz Tauron Lang Team Race jest niezwykle cenna, tym bardziej, że od dawna współpracuje on ze strażakami ochotnikami. Ci, którzy mają