• 

Społeczna potęga Ochotniczych Straży Pożarnych

Ochotnicze Straże Pożarne ze swej natury są ruchem społecznym, którym narodził się w odległych czasach z potrzeby i chęci niesienia pomocy sąsiadom oraz całej wspólnocie przede wszystkim  w przypadkach pożarów, które dewastowały całe osady i wsie. OSP dziś to wykwalifikowana, profesjonalnie wyposażona oraz nieustannie doskonaląca swoje kwalifikacje potężna rzesza kadry ratowniczej aktywnie uczestniczącej w życiu społecznym rodzimej społeczności. Warto uświadomić sobie jak długą historię i głęboką tradycję mają Ochotnicze Straże Pożarne działające w Polsce. Czy wiecie, że aż 2 477 jednostek liczy ponad sto lat, a 195 będzie świętowało stulecie już w tym roku?!

 
Obecnie OSP zrzesza blisko 700 000 członków, w tym ok. 450 000 strażaków uprawnionych do udziału w akcjach ratowniczych, ponad 66 000 kobiet  oraz 100 000 młodych ludzi tworzących Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Strażacy ochotnicy działają praktycznie w każdym zakątku Polski i to głównie oni są ostoją bezpieczeństwa w gminach – zazwyczaj to strażacy ochotnicy są pierwsi w miejscu niebezpiecznych zdarzeń powstałych poza terenem dużych aglomeracji. Ochotnicze Straże Pożarne są naturalnym partnerem PSP i każdego roku uczestniczą średnio w ok. 250 000 interwencji: gaszą pożary, udzielają pomocy w zakresie ratownictwa technicznego i drogowego, powodziowego i wodnego, lodowego, chemicznego i ekologicznego, medycznego (tj. kpp), wysokościowego, poszukiwawczo-ratowniczego, a ponad 4 000 OSP włączonych jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

 

Strażacy ochotnicy wykonują na co dzień rozmaite zawody – są wśród nich rolnicy, właściciele firm, pracownicy zakładów i fabryk, nauczyciele, lekarze, ratownicy medyczni, samorządowcy, księża i zakonnicy, gospodynie oraz studenci. Odgrywają szczególną rolę na terenach wiejskich i w małych miejscowościach – to osobowości z duchem społecznikowskim, liderzy, którzy mają ogromny wpływ na aktywizowanie lokalnych środowisk.  Poza ratownictwem prowadzą szeroko rozumianą działalność społeczną, której odzwierciedleniem są kategorie wyodrębnione w Konkursie FLORIANY.

Mamy nadzieję, że projekty zgłoszone do Konkursu FLORIANY, pokażą jeszcze większą różnorodność i kreatywność prospołecznych inicjatyw.