• 

ZNAMY JUŻ NOMINOWANYCH DO FLORIANÓW 2017!

375 zgłoszeń. 57 nominacji do zwycięskich FLORIANÓW. Drugi etap Konkursu został zakończony werdyktem Kapituły, która wyłoniła elitarną grupę nominowanych inicjatyw i pracodawców.
Finalnie do Konkursu zgłoszono aż 375 inicjatyw z całej Polski we wszystkich kategoriach. Ze względu na uchybienia formalne do dalszej oceny nie zakwalifikowało się 126 zgłoszeń. Kapituła przeanalizowała i oceniła 249 zgłoszeń, spośród których nominowała do nagrody „FLORIANY 2017” 54 inicjatywy oraz trzech najlepszych pracodawców zgłoszonych przez uczestników Konkursu.

Dziękujemy wszystkim za tak ogromne zainteresowanie Konkursem i poświęcenie czasu na przygotowanie kwestionariuszy z opisami przeprowadzonych prospołecznych inicjatyw!

Każde działanie na rzecz wspólnego dobra lokalnej społeczności zasługuje na wielkie uznanie, ponieważ integruje, buduje potęgę społeczności i wpływa na jej rozwój. „Polska będzie taka, jacy będziemy w gminach – w naszych małych miasteczkach i wsiach.” – powiedział jeden z członków Kapituły Konkursu, Grzegorz Molewski.  Zazwyczaj, spiritus movens czyli tymi najbardziej aktywnymi działaczami lokalnych środowisk są strażacy ochotnicy, którzy swój wolny czas poświęcają mieszkańcom swoich wsi, miasteczek i miast. Konkurs FLORIANY został powołany właśnie dla nich jako forma okazania naszego wielkiego uznania dla strażaków ochotników i lokalnych środowisk za ich społeczne zaangażowanie.

Lista nominowanych

Liczba zgłoszeń do Konkursu FLORIANY wg województw
Dolnośląskie – 28
Kujawsko-pomorskie – 25
Lubelskie – 16
Lubuskie – 13
Łódzkie – 23
Małopolskie – 37
Mazowieckie – 52
Opolskie – 14
Podkarpackie – 25
Podlaskie – 5
Pomorskie – 12
Śląskie – 31
Świętokrzyskie – 14
Warmińsko-mazurskie – 19
Wielkopolskie – 40
Zachodniopomorskie – 21