• 

AKTYWNE SPOŁECZNIE OSP WZOREM DO NAŚLADOWANIA

Ogromny obszar aktywności OSP realizujących bardzo pożyteczne i potrzebne przedsięwzięcia dla mieszkańców swoich miejscowości nie był w taki sposób doceniany. Dlatego ta inicjatywa, by podziękować najbardziej aktywnym społecznie ochotniczym strażom pożarnym i pokazać je jako wzór do naśladowania, znakomicie wpisuje się w potrzebę promowania takiej działalności ochotników. ” – powiedział gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz,  członek w Kapituły Konkursu FLORIANY, w którym nagradzać będziemy najlepsze inicjatywy dla społeczności lokalnych realizowane przez OSP oraz ich partnerów.

Jednym z ekspertów zasiadających w Kapitule Konkursu FLORIANY jest Generał Brygadier Wiesław Leśniakiewicz, zasłużony strażak, członek Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP, a w latach  2008 – 2015 – komendant główny Państwowej Straży Pożarnej i szef Obrony Cywilnej Kraju.

Do tej pory oceniał Pan ochotnicze straże pożarne głównie pod kątem ich gotowości bojowej, poziomu wyszkolenia i czasu dojazdu do zdarzenia. Cieszę się, że zgodził się Pan wejść do grona Kapituły, która będzie przyznawała FLORIANY za społeczną działalność OSP w dziedzinach innych niż stricte ratownicza. Na przykład w propagowaniu bezpieczeństwa.

To bardzo ciekawa inicjatywa. Za działalność operacyjną strażacy ochotnicy są w jakiś sposób honorowani – choćby poprzez udział w zawodach, gdzie wybiera się najlepszą jednostkę w gminie, powiecie, województwie i wreszcie w kraju, która reprezentuje Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP i Polskę na arenie międzynarodowej. Działalność zespołów i orkiestr jest promowana na przeglądach oraz festiwalach artystycznych. Mamy również konkurs kronik, w którym nagradza się liderów w dziedzinie spisywania dziejów straży. Natomiast ten cały ogromny obszar aktywności OSP realizujących bardzo pożyteczne i potrzebne przedsięwzięcia dla mieszkańców swoich miejscowości nie był w taki sposób doceniany. Dlatego ta inicjatywa, by podziękować najbardziej aktywnym społecznie ochotniczym strażom pożarnym i pokazać je jako wzór do naśladowania, znakomicie wpisuje się w potrzebę promowania takiej działalności ochotników.

To bardzo ważne, by aktywne jednostki honorować za określoną działalność, choćby nawet w dziedzinie prewencji pożarowej. Strażacy ochotnicy nie przeprowadzają żadnych kontroli, bo prawo na to nie zezwala, od tego są struktury Państwowej Straży Pożarnej. Ale OSP mogą krzewić powszechną prewencję, która będzie zmierzała do zmniejszenia ryzyka wystąpienia zdarzeń niebezpiecznych, choćby pożarowych, czy zmniejszenia ryzyka wystąpienia skutków śmiertelnych, na przykład w wyniku oddziaływania tlenku węgla. Stąd też, jeżeli są jednostki realizujące ciekawe inicjatywy lokalne związane z prewencją społeczną dotyczącą różnych zagrożeń, dobrze jest je pokazać, nagrodzić i uhonorować, przyznając statuetkę FLORIANA, za dobrze realizowaną prewencję. A ta prewencja może być przecież bardzo szeroka, (…).

Jak wiemy, od wielu lat operacyjnie działamy coraz lepiej, a liczba ofiar śmiertelnych w pożarach jest wciąż na tym samym poziomie. Dlatego musimy budować poważne oddziaływanie prewencyjne poprzez ochotnicze straże pożarne. Podkreślam, że ochotnicze straże pożarne i Związek OSP RP, który mocno integruje cały ruch ochotniczy, są istotnym elementem systemu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. To wielka zdobycz, że dziś mamy tak liczne ochotnicze straże pożarne, z rzeszą dobrze wyszkolonych i przygotowanych ludzi na wypadek niesienia pomocy w każdym przypadku zagrożenia. To wspaniała aktywizacja obywateli, którzy chcą czynić coś dobrego dla drugiego człowieka i ochotnicze straże pożarne w sposób dobrze zorganizowany to umożliwiają.
Fragment wywiadu opublikowanego w miesięczniku „Strażak” nr 11/2016