• 

PROMOWANIE I NAGRADZANIE NAJCIEKAWSZYCH INICJATYW – rozmowa z Waldemarem Pawlakiem, przewodniczącym Kapituły Konkursu FLORIANY, prezesem Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

„Strażacy często podejmują inicjatywy mające na celu dobro drugiego człowieka i całych społeczności, nie oglądając się na korzyści materialne. Traktują to w kategoriach rozwoju i tworzenia nowych ciekawych możliwości życiowych.” Czekamy na Wasze prospołeczne inicjatywy. Pokażcie jak one wpłynęły na życie waszej gminy.

 

PROMOWANIE I NAGRADZANIE NAJCIEKAWSZYCH INICJATYW –  rozmowa z przewodniczącym Kapituły Konkursu FLORIANY Waldemarem Pawlakiem, prezesem Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Liczne i bardzo różne społeczne inicjatywy realizowane przez OSP i ich partnerów dla mieszkańców wsi i miasteczek nie były do tej pory jakoś szczególnie doceniane i prezentowane. A to druga, obok ratowniczej, bardzo ważna część działalności strażaków ochotników.
To bardzo ważne, żebyśmy odnaleźli to, co najczęściej wydaje się zwyczajne i codzienne, a w istocie jest niezwykłe z punktu widzenia dzisiejszych realiów rynku i zachowań ludzi. Strażacy często podejmują inicjatywy mające na celu dobro drugiego człowieka i całych społeczności, nie oglądając się na korzyści materialne. Traktują to w kategoriach rozwoju i tworzenia nowych ciekawych możliwości życiowych. Czasami mam wrażenie, że przypomina to działalność, jaka cechuje środowisko wolnego oprogramowania, w którym tworzy się narzędzia i możliwości do tego, by później w oparciu o nie móc rozwijać swoje talenty. Tak powstał Linux i to jest ciekawy fenomen w przestrzeni gospodarczej. A strażacy mobilizują środowiska lokalne nie tylko w zakresie ochrony przed zagrożeniami, ale też wielu innych działań, na przykład związanych z młodzieżą, sportem, kulturą. To są świetne drużyny młodzieżowe, ale też wspaniałe orkiestry, które dziś reprezentują światowy poziom, co można śmiało powiedzieć, obserwując ich występy na przeglądach.
Konkurs FLORIANY ma również na celu integrację środowisk lokalnych: samorządów, OSP, innych organizacji, pracodawców i przedsiębiorców oraz inspirowanie ich do współpracy i podejmowania wspólnych inicjatyw. Dlaczego to takie ważne?
Ogólnopolski Konkurs FLORIANY ma przyczynić się do promowania, pokazania i nagrodzenia najciekawszych inicjatyw, które integrują społeczności lokalne i w których obecni są strażacy ochotnicy. Zależy nam na zaprezentowaniu tych najbardziej aktywnych ochotniczych straży pożarnych w relacjach zarówno z lokalnymi społecznościami, samorządami oraz lokalnymi przedsiębiorcami, a szczególnie pracodawcami.
Kiedyś podczas strażackiego pikniku spotkałem firmę zagraniczną, która w swoim zakładzie zachowała ochotniczą straż pożarną. Zaciekawiło mnie to i zapytałem właściciela, dlaczego zdecydował się kontynuować działalność przyzakładowej ochotniczej straży. Powiedział, że strażacy prezentują taką postawę, która upewnia go w tym, że zadbają o bezpieczeństwo całej firmy. Co więcej, dają gwarancję zaangażowania w sprawy gospodarcze, ale także więzi i dobrych relacji ze środowiskiem lokalnych mieszkańców. Jest też przykład z Warmii i Mazur, gdzie strażacy ochronili jeden z zakładów przetwórstwa drewna i tym samym zdobyli trwałego sponsora, który teraz nie szczędzi środków, żeby mieli dobre wyposażenie. Na własnym przykładzie przekonał się, jak wiele znaczy straż pożarna, która jest na miejscu i potrafi ofiarnie walczyć, by ocalić zakład przez zniszczeniem.
Takie przykłady współpracy i relacji – straży pożarnych, samorządów, pracodawców chcemy pokazywać. Często bowiem traktujemy je jako codzienną rzeczywistość, rutynowe, zwyczajowe zachowania, a nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wyjątkowe mają znaczenie dla tworzenia lokalnej wspólnoty, która współpracując ze sobą i współdziałając na różnych płaszczyznach, może bezpieczniej, ciekawiej i radośniej żyć.
Wywiad pochodzi z  miesięcznika „Strażak”, nr 12/2016