admin

 • 

Do rozstrzygnięcia I. edycji Konkursu FLORIANY pozostało zaledwie kilka dni. Uroczysta Gala Finałowa odbędzie się 4 maja 2017r. Tego właśnie dnia zostaną wyłonieni oraz nagrodzeni zwycięzcy, których prospołeczne inicjatywy zostały najlepiej ocenione. Konkurs cieszy się ogromnym zainteresowaniem – wpłynęło aż 375 zgłoszeń z całej Polski. O prestiżowe statuetki FLORIANÓW walczą nominowani w 12 kategoriach czyli 54 prospołeczne inicjatywy oraz trzech najlepszych pracodawców

 • 

375 zgłoszeń. 57 nominacji do zwycięskich FLORIANÓW. Drugi etap Konkursu został zakończony werdyktem Kapituły, która wyłoniła elitarną grupę nominowanych inicjatyw i pracodawców. Finalnie do Konkursu zgłoszono aż 375 inicjatyw z całej Polski we wszystkich kategoriach. Ze względu na uchybienia formalne do dalszej oceny nie zakwalifikowało się 126 zgłoszeń. Kapituła przeanalizowała i oceniła 249 zgłoszeń, spośród których nominowała do nagrody „FLORIANY 2017” 54 inicjatywy

 • 

Oryginalne statuetki FLORIANY 2017 zaprojektowane specjalnie na nasz Konkurs czekają na zwycięzców. Otrzymają je autorzy i wykonawcy najlepszych, najciekawszych inicjatyw propospołecznych zgłoszonych do Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów.   Formularze konkursowe można przesyłać do 28 lutego 2017 r.   Zostało jeszcze kilka dni… Wciąż jeszcze jest szansa, by wziąć udział w pierwszej edycji Konkursu FLORIANY powołanego dla uhonorowania

 • 

Ochotnicze Straże Pożarne ze swej natury są ruchem społecznym, którym narodził się w odległych czasach z potrzeby i chęci niesienia pomocy sąsiadom oraz całej wspólnocie przede wszystkim  w przypadkach pożarów, które dewastowały całe osady i wsie. OSP dziś to wykwalifikowana, profesjonalnie wyposażona oraz nieustannie doskonaląca swoje kwalifikacje potężna rzesza kadry ratowniczej aktywnie uczestniczącej w życiu społecznym rodzimej społeczności. Warto uświadomić sobie jak długą

 • 

Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych zazwyczaj kojarzy się z gaszeniem pożarów i akcjami ratowniczymi, a jest to również potężna siła społeczna – rzesza ludzi dobrej woli, którzy w wolnym czasie angażują się w inicjatywy na rzecz rozwoju i aktywizacji lokalnych społeczności. Strażacy ochotnicy działają praktycznie w każdej sferze życia swojej „lokalnej ojczyzny”, czego potwierdzeniem są kategorie wyodrębnione w Konkursie FLORIANY. Kategorie, w ramach których można zgłaszać

 • 

„(…) strażacy ochotnicy w swoich lokalnych środowiskach są liderami, przywódcami. Dlatego to oni głównie podejmują społeczne inicjatywy i je realizują. Nauczyli się korzystać ze środków publicznych, unijnych, z projektów, piszą wnioski i zdobywają finanse na realizację wielu ciekawych przedsięwzięć dla młodzieży, dorosłych i osób starszych, (…).” Warto pokazać takie działania w naszym Konkursie. Właśnie w tym celu powołany jest Konkurs FLORIANY – chcemy nagradzać i promować

 • 

„Ogromny obszar aktywności OSP realizujących bardzo pożyteczne i potrzebne przedsięwzięcia dla mieszkańców swoich miejscowości nie był w taki sposób doceniany. Dlatego ta inicjatywa, by podziękować najbardziej aktywnym społecznie ochotniczym strażom pożarnym i pokazać je jako wzór do naśladowania, znakomicie wpisuje się w potrzebę promowania takiej działalności ochotników. ” – powiedział gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz,  członek w Kapituły Konkursu FLORIANY, w którym nagradzać będziemy najlepsze inicjatywy