Aktualności

 • 

„(…) strażacy ochotnicy w swoich lokalnych środowiskach są liderami, przywódcami. Dlatego to oni głównie podejmują społeczne inicjatywy i je realizują. Nauczyli się korzystać ze środków publicznych, unijnych, z projektów, piszą wnioski i zdobywają finanse na realizację wielu ciekawych przedsięwzięć dla młodzieży, dorosłych i osób starszych, (…).” Warto pokazać takie działania w naszym Konkursie. Właśnie w tym celu powołany jest Konkurs FLORIANY – chcemy nagradzać i promować

 • 

„Ogromny obszar aktywności OSP realizujących bardzo pożyteczne i potrzebne przedsięwzięcia dla mieszkańców swoich miejscowości nie był w taki sposób doceniany. Dlatego ta inicjatywa, by podziękować najbardziej aktywnym społecznie ochotniczym strażom pożarnym i pokazać je jako wzór do naśladowania, znakomicie wpisuje się w potrzebę promowania takiej działalności ochotników. ” – powiedział gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz,  członek w Kapituły Konkursu FLORIANY, w którym nagradzać będziemy najlepsze inicjatywy

 • 

„Strażacy często podejmują inicjatywy mające na celu dobro drugiego człowieka i całych społeczności, nie oglądając się na korzyści materialne. Traktują to w kategoriach rozwoju i tworzenia nowych ciekawych możliwości życiowych.” Czekamy na Wasze prospołeczne inicjatywy. Pokażcie jak one wpłynęły na życie waszej gminy.   PROMOWANIE I NAGRADZANIE NAJCIEKAWSZYCH INICJATYW –  rozmowa z przewodniczącym Kapituły Konkursu FLORIANY Waldemarem Pawlakiem, prezesem Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży

 • 

„Polska będzie taka, jacy będziemy w gminach – w naszych małych miasteczkach i wsiach. Polska nie buduje się od Warszawy. Stolica jest odzwierciedleniem tego, kim jesteśmy w gminach.” Jaka jest Wasza gmina? Jak się zmienia? Zapraszamy Was i Wasze prospołeczne projekty do naszego Konkursu. Pokażcie jak rozwija się Wasza miejscowość dzięki różnym inicjatywom.   Człowiek powinien „potykać się” o kulturę – rozmowa

 • 

Czesław Lang – wicemistrz olimpijski, dwukrotny medalista szosowych mistrzostw świata, przyjął zaproszenie do Kapituły Konkursu i wraz z innymi jurorami będzie oceniał nadesłane projekty. Obecność animatora polskiego kolarstwa, organizatora Tour de Pologne UCI World Tour, Skandia Maraton Lang Team oraz Tauron Lang Team Race jest niezwykle cenna, tym bardziej, że od dawna współpracuje on ze strażakami ochotnikami. Ci, którzy mają

 • 

W 2016 roku minęło 25 lat od wejścia w życie Ustawy o ochronie przeciwpożarowej, która spowodowała, że samorządy, w znacznej mierze, finansują utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych będących ważnym wsparciem wójtów, burmistrzów, a także starostów i marszałków w ochronie ludności w sytuacjach rozmaitych zagrożeń. OSP realizują także społeczne inicjatywy, które obejmują wiele dziedzin życia ludzi mieszkających na wsi i w mniejszych miastach. Często są to działania podejmowane