• 

Poznaliśmy 21 zdobywców FLORIANÓW 2017! Statuetki oraz nagrody zostały wręczone zwycięzcom podczas Gali finałowej 4 maja br. w dniu strażackiego święta. Serdecznie gratulujemy laureatom I. edycji!

4 maja 2017r. zakończyliśmy I. edycję Konkursu FLORIANY. Na uroczystą Galę Finałową przybyli wszyscy nominowani – OSP, zespoły zrzeszające OSP i partnerów inicjatyw, przedstawiciele firm konkurujących do tytułu „Najbardziej zaangażowany społecznie pracodawca”, przedstawiciele wojewódzkich władz samorządowych i krajowych struktur Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, członkowie Kapituły.
Werdyktem Kapituły Konkursu nagrodzono 19 najlepszych i najciekawszych prospołecznych inicjatyw zrealizowanych w latach 2015 – 2016, a ich autorzy i wykonawcy – OSP oraz zespoły zrzeszające OSP i partnerów projektów, odebrali prestiżowe statuetki FLORIANA. W gronie zwycięzców I. edycji Konkursu wyróżniono także najbardziej zaangażowanych społecznie pracodawców: firmy Amica S.A. oraz NOWAK „Okucia Meblowe” Sp. z o.o.

Pełna lista zwycięzców I. edycji Konkursu FLORIANY – sprawdź tutaj

Ogólnopolski Konkurs FLORIANY, zorganizowany przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, a w jego imieniu miesięcznik „STRAŻAK”, okazał się sukcesem i potwierdza potrzebę mówienia o aktywności strażaków ochotników wykraczającej poza ich podstawową rolę jaką jest zapewnienie bezpieczeństwa i ratownictwo. Dziś również świętujemy Ogólnopolski Dzień Strażaka i warto podkreślić, że Rycerze Floriana zawsze byli, są i będą blisko swoich społeczności. Służba strażacka ma bogatą historię i tradycje sięgające średniowiecza, a prekursorami obecnych struktur były zorganizowane jednostki pożarnicze powstałe jednocześnie na terenach trzech zaborów w II połowie XIX wieku. – 2 477 jednostek liczy już pond sto lat, a w tym roku kolejnych 195 będzie świętować stulecie. Ochotnicze Straże Pożarne tworzyły wspólnoty i budowały zręby niepodległości Polski. Dzięki naszemu Konkursowi, pokazujemy przykłady wielowymiarowej działalności OSP i nagradzamy najbardziej aktywnych strażaków ochotników z całego kraju a także samorządy i pracodawców współdziałających z OSP w celu tworzenia nowej, lepszej jakości życia lokalnych społeczności. Serdecznie gratuluję zwycięzcom i nominowanym. Mam też nadzieję, że wszyscy Strażacy Ochotnicy będą z jeszcze większym zaangażowaniem uczestniczyć w życiu swoich Małych Ojczyzn.” –  powiedział Waldemar Pawlak, prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i przewodniczący Kapituły Konkursu FLORIANY.

Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY – podsumowanie I. edycji:

  • 375 zgłoszeń – z powodu uchybień formalnych do oceny konkursowej nie zakwalifikowało się 126 zgłoszeń. Do Konkursu dopuszczono 249 inicjatyw
  • 12 kategorii
  • 16 województw – liczba zgłoszeń wg województw

Dolnośląskie – 28
Kujawsko-pomorskie – 25
Lubelskie – 16
Lubuskie – 13
Łódzkie – 23
Małopolskie – 37
Mazowieckie – 52
Opolskie – 14
Podkarpackie – 25
Podlaskie – 5
Pomorskie – 12
Śląskie – 31
Świętokrzyskie – 14
Warmińsko-mazurskie – 19
Wielkopolskie – 40
Zachodniopomorskie – 21

Serdecznie dziękujemy za udział i gratulujemy zwycięzcom oraz nominowanym!