• 

15 marca 2019 mija termin zgłoszeń do Konkursu FLORIANY 2019!

15 marca 2019 r. o północy zakończy się pierwszy etap III edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów. Wystarczy wybrać kategorię, przygotować dokumentację i wysłać automatyczne zgłoszenie do Konkursu do północy 15 marca br. Następnie wydrukowany formularz zgłoszeniowy wraz z dokumentacją należy wysłać pocztą tradycyjną na adres: FLORIANY, ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa –  również do 15 marca br.  Decyduje data stempla pocztowego! Do Konkursu można zgłaszać projekty w 12 kategoriach zrealizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne samodzielnie lub wspólnie z partnerami w latach 2017-2018. Czekamy na wasze zgłoszenia! Każda inicjatywa służąca rozwojowi lokalnej społeczności, podnoszeniu jakości życia i zapewniająca całej społeczności lepsze jutro jest ważna i każda ma szansę na zdobycie FLORIANA 2019 – prestiżowej statuetki Strażackiego Oscara.

Regulamin Konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Informacje o Konkursie FLORIANY 2019