admin

 • 

„Ogromny obszar aktywności OSP realizujących bardzo pożyteczne i potrzebne przedsięwzięcia dla mieszkańców swoich miejscowości nie był w taki sposób doceniany. Dlatego ta inicjatywa, by podziękować najbardziej aktywnym społecznie ochotniczym strażom pożarnym i pokazać je jako wzór do naśladowania, znakomicie wpisuje się w potrzebę promowania takiej działalności ochotników. ” – powiedział gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz,  członek w Kapituły Konkursu FLORIANY, w którym nagradzać będziemy najlepsze inicjatywy