Aktualności

 • 

W 2016 roku minęło 25 lat od wejścia w życie Ustawy o ochronie przeciwpożarowej, która spowodowała, że samorządy, w znacznej mierze, finansują utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych będących ważnym wsparciem wójtów, burmistrzów, a także starostów i marszałków w ochronie ludności w sytuacjach rozmaitych zagrożeń. OSP realizują także społeczne inicjatywy, które obejmują wiele dziedzin życia ludzi mieszkających na wsi i w mniejszych miastach. Często są to działania podejmowane