• 

Zapraszamy do Konkursu „FLORIANY”

W 2016 roku minęło 25 lat od wejścia w życie Ustawy o ochronie przeciwpożarowej, która spowodowała, że samorządy, w znacznej mierze, finansują utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych będących ważnym wsparciem wójtów, burmistrzów, a także starostów i marszałków w ochronie ludności w sytuacjach rozmaitych zagrożeń. OSP realizują także społeczne inicjatywy, które obejmują wiele dziedzin życia ludzi mieszkających na wsi i w mniejszych miastach. Często są to działania podejmowane właśnie z udziałem samorządów oraz innych lokalnych środowisk, bardzo istotne dla życia ogromnej rzeszy mieszkańców naszego kraju.
Celem Ogólnopolskiego Konkursu FLORIANY jest prezentowanie i promowanie prospołecznych inicjatyw (projektów) oraz nagradzanie najlepszych z nich. Chcemy w ten sposób docenić społeczne zaangażowanie Ochotniczych Straży Pożarnych i lokalnych środowisk oraz inspirować je do podejmowania wspólnych działań służących integracji i rozwojowi społeczności na terenie gmin, powiatów i województw. Nadesłane projekty oceniać będzie 9-osobowa Kapituła Konkursu, którą tworzą wybitni przedstawiciele dziedzin i środowisk związanych z obszarami, do których nawiązują kategorie konkursowe.
Zainteresowani udziałem w Konkursie mogą zgłaszać swoje projekty, zgodnie z Regulaminem Konkursu.
Czekamy na wasze zgłoszenia. Zapraszamy!