• 

Partnerzy i patroni III edycji Konkursu

Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY organizowany  od  2016 r. przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz redakcję miesięcznika „Strażak” jest ważnym przedsięwzięciem prezentującym i promującym codzienną prospołeczną aktywność strażaków ochotników. Konkurs dociera do ponad 16 000 jednostek OSP działających na terenie Polski i zrzeszających ok. 700 000 osób, które oprócz akcji ratowniczych angażują się w poprawę bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców swoich małych ojczyzn. Konkurs cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, o czym świadczą fakty: 887 zgłoszeń w latach 2017 – 2019, 109 nominacji i 38 zwycięskich inicjatyw wyłonionych w I i II edycji. Tegorocznych zdobywców strażackich Oscarów poznamy podczas Gali Finałowej 18 maja.

Szczególne podziękowania za wsparcie tak ważnego społecznie Konkursu na skalę krajową należą się współorganizatorowi trzech edycji Florianów – marszałkowi województwa mazowieckiego, patronom honorowym – marszałkom województw dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiegozachodniopomorskiego, Związkowi Gmin Wiejskich RP, Związkowi Miast Polskich, Związkowi Powiatów Polskich, Związkowi Województw RP, partnerowi Konkursu Floriany – Pracodawcy RP, partnerowi II i III edycji – Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, partnerom III edycji – AKSEL, PROTEKTA, AWARES, STIHL, HAGI FILM, partnerowi medialnemu Floriany 2019 – naszemiasto.pl oraz patronom medialnym: Fokus TV, strażacki.pl, remiza.pl, ppr.pl, Radio FAMA, Teraz Środowisko, Gospodarz Poradnik Samorządowy, Dziennik Warto Wiedzieć, Malowany Konin