Szkolenia i konferencje

Podczas Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów – FLORIANY, realizowane będą inicjatywy na rzecz rozwoju, edukacji i integracji – konferencje i panele dyskusyjne dla lokalnych środowisk. A także szkolenia i warsztaty poszerzające wiedzę i kwalifikacje dla członków ochotniczych straży pożarnych między innymi w zakresie: szeroko rozumianego bezpieczeństwa i zapobiegania zagrożeniom, a także realizacji projektów oraz inicjatyw społecznych i pozyskiwania źródeł finansowania.